DOC LOGO
ลงทะเบียนการใช้งานระบบ e-Learning กรมราชทัณฑ์
  กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
หมายเลขประจำตัวประชาชน :

** หากพบการแอบอ้างหมายเลขบัตรประชาชน ท่านจะถูกระงับสิทธิ์การใช้งานในระบบ
วัน / เดือน / ปีเกิด :
select
select
select
 
อีเมล :
เพศ :
select
คำหน้าชื่อ - ชื่อ-นามสกุล :
** คำหน้าชื่อจะถูกนำไปแสดงในการพิมพ์ใบประกาศ
select


 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ :
ประเภทตำแหน่ง / ระดับ :
select
   

สังกัดปฏิบัติหน้าที่ :
select
วันที่รับลงทะเบียน : 01  / 03 /  2567
   

>> กลับสู่หน้าหลัก <<